Overheveling epoëtines / G-CSF middelen per 1 januari 2022

Vanaf 1 januari 2022 worden twee groepen geneesmiddelen (epoëtines en G-CSF middelen*) overgeheveld van de farmaceutische zorg naar de geneeskundige zorg. Dit betekent dat patiënten vanaf 1 januari deze geneesmiddelen niet meer via de openbare apotheek krijgen, maar via de ziekenhuisapotheek.

De ziekenhuisapotheek van het Flevoziekenhuis heeft afspraken gemaakt met apotheek de Brug over de uitgifte van deze geneesmiddelen aan patiënten. Patiënten kunnen de geneesmiddelen ophalen bij apotheek de Brug of direct meekrijgen vanaf de Dagbehandeling.

*De groepen geneesmiddelen die overgeheveld worden zijn de epoëtines en de G-CSF middelen. Zie voor de volledige lijst het Handboek Overheveling epoëtines en G-CSF middelen.

Geschreven door