Bied ruimte voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap in Pampushout

Pampushout leent zich volgens het College van BenW uitstekend voor zelfbouw (particulier opdrachtgeverschap). CDA Almere wil dat er in Pampushout ook ruimte beschikbaar komt voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). Mensen die gezamenlijk een bouwproject willen realiseren moeten door de gemeente goed worden geholpen.

CDA Almere heeft hiertoe een motie ingediend, die donderdag 27 januari wordt besproken in de gemeenteraad.

CDA streeft naar een samenleving met meer wij en minder ik. Door ruimte te bieden aan mensen die gezamenlijk een bouwproject willen realiseren, ontstaan hechte gemeenschappen die zorgen voor meer saamhorigheid en veiligheid in de buurt. Daarnaast zorgt CPO voor doorstroming op de huizenmarkt en helpt het eenzaamheid te voorkomen.

Door gezamenlijke inkoop van bouwmaterialen en arbeid kan er goedkoper worden gebouwd.

Zo zijn er in Almere bijvoorbeeld veel ouderen die in een rustige, bosrijke omgeving gezamenlijk een ouderenhof willen bouwen. Of starters die in hun eentje geen woning in Almere kunnen kopen, maar gezamenlijk wel kunnen toetreden tot de woningmarkt.

Daarom heeft CDA Almere een motie ingediend om te onderzoeken of een deel van de kavels in Pampushout in de mark kan worden gezet voor CPO.

Geschreven door