Kogel is door de kerk, Seniorenflat Waterwijk gaat er komen.

Ondanks alle moeite die er door de bewoners van Waterwijk is geweest, is de gemeenteraad niet gezwicht voor de druk en gaat zij akkoord met de door het college ingediende voorstel om op het bewuste groen veld woningen voor ouderen neer te zetten.

Ondanks alle moeite van de Partij voor de Dieren waren de aanwezige partijen niet te bewegen naar uitstel tot na de verkiezingen of het aanpassen van de plannen. Normaal trekt de PvdD op met de SP als het gaat om groen behoud, maar in deze heeft de SP aangegeven dat ook de woningen heel hard nodig zijn in de Waterwijk, helemaal gezien de vergrijzing en de woningnood.

Er is toegezegd door de wethouder Maaike Veeningen Dat er gekeken zal worden met de huidige bomen of die verdeeld kunnen worden in de wijk en er zal een rij bomen blijven staan tussen de oud en de nieuwbouw. Het maximale zal worden getracht om de groenvoorziening te compenseren op andere plekken in de wijk. Ook gaf ze aan dat er in het verleden fouten zijn gemaakt in de communicatie en de bewoners participatie. Maar voor de raad waren dit geen punten om de uitvoering op te houden.

In de komende raadsvergadering van aankomende donderdag zal er definitief gestemd worden.

Voor het plan bezoek de website van de Alliantie klik hier

Geschreven door