To team or not to team | Column Johan de Leeuw

Almere heeft een interim burgemeester nodig zoals u weet. Ingevolge de wet is dat een klus voor de Commissaris van de Koning (CvdK) dhr. Verbeek, die gehouden is om zo snel als mogelijk een geschikte persoon aan te wijzen.

Maar onze CVdK is een beminnelijk persoon en nodigt de fractievoorzitters van alle partijen uit ter consultatie bij hem in het Provinciehuis.

Nu denken wij dat Almere goede fractievoorzitters heeft en daar leek het ook op want in een voorgesprek besluiten de fractievoorzitters om er geen Poolse landdag van te maken maar om met voordvoerders namens allen de kandidaten te bevragen en de commissaris te helpen bij zijn keuzes. Iedereen weet dat ik kritisch kan zijn maar deze keer was ik zeer tevreden over de gang van zaken en de manier waarop.

In het Provinciehuis werd een week later nog eens uitgelegd door de CvdK dat de keuze aan hem is en dat hij twee geschikte kandidaten aan ons ging voorstellen die ook al reeds goedgekeurd waren door BIZA. Als wij als fractievoorzitters er niet uit zouden komen zou hij na een nachtje slapen alsnog iemand aanwijzen en dat per brief aan ons mededelen.

Na bevraging waren de meeste fractievoorzitter het eens over één van de kandidaten zij het dat een aantal fractievoorzitters wel wat bedenkingen hadden. Maar toch, we hadden de keuze uit één van de twee of zouden anders buiten spel staan.

Maar oje een ramp. De fractievoorzitter van D66 hield zich niet aan de spelregels en koppelde de uitspraak aan het aantal zetels in de raad. Zij verliet aan het einde van de vergadering het team. En dan is de meerderheid een andere meerderheid. Deze gedachte werd doorgedrukt en dus konden de fractievoorzitters geen keuze meer maken. Bovendien blijkt dan dat ik een verkeerde inbreng heb gehad. Als oppositielid heb ik een andere inbreng dan als lid van het team fractievoorzitters.

Kortom ik en met mij een aantal anderen zijn gewoon bij de neus genomen door de centrumpartijen en het bleek dat Kaagse streken ook D66 in Almere niet vreemd zijn. Je zegt het één en doet het ander.

Maar erger is dat de raad nu volledig buiten spel staat en de CvdK een brief gaat sturen met zijn keuze. Ik vind dat wij als fractievoorzitters de commissaris in de steek hebben gelaten en dat Almere slecht door de fractievoorzitters is bediend. Maar het kan erger. Mij bleek dat de fractievoorzitters uit het centrum van de macht de tussenweek hadden gebruikt om namen van volgens hun geschikte kandidaten uit de partijkantoren te trekken.

Het was dus een vooropgezet plan. Eerst zet je met een vergadering veel partijen in hun kracht om dat uiteindelijk te kunnen inzetten als hefboom om partijpolitiek boven het belang van Almere te zetten.

Mijn advies; ga stemmen maar niet op een centrumpartij. Die laatste groep is er met de mond voor u maar in hun doen en laten voor de partij. Geef ze rustig een hand maar tel wel even of u alle vingers nog hebt.

Geschreven door