Het budgetrecht van de gemeenteraad. Gooien de coalitie partijen die overboord? | Column Johan de Leeuw

De raad is het hoogste orgaan in een gemeente. Haar belangrijkste taak is om namens de kiezer het college op de voet te volgen, te beoordelen of zij binnen de gestelde kaders opereert..

Daartoe heeft de raad een aantal middelen. Het recht van vragen stellen aan het college, het recht op enquête, een motie indienen, een amendement, een interpellatie van een collegelid en het budgetrecht.

Met name het budgetrecht is een belangrijke sleutel en het fundament onder de andere rechten. Immers, de raad geeft het college geld om de plannen uit te voeren. En je houdt daar in ieder geval de knip op de portemonnee.

Maar o wee, wat zijn de coalitiepartijen van plan? Zij willen het budgetrecht op het dossier Floriade overdragen aan het college. U leest het goed. Ze willen de portemonnee los laten en bij het college onderbrengen.

Waarom doet de raad dit? Dat komt door de verkiezingen. De algemene stemming in Almere is negatief over de Floriade en met name over de coalitie die steeds tig miljoenen extra geven voor dit bodemloze project. Zij zijn bang om veel zetels te verliezen. Telkens het weer instemmen met tientallen extra miljoenen aan de Floriade BV is de burger helemaal zat. Als je de sociale media bekijkt, is het gewoon ranzig aan het worden.

Wat is nu de oplossing van die coalitiepartijen? Nou heel eenvoudig; je zegt gewoon dat er geen geld meer naar toe gaat! Maar dat standpunt is natuurlijk een probleem. Want dan kan de Floriade niet verder. Is dat dan eerlijk naar de burger toe. Iets roepen terwijl je weet dat dit niet de realiteit is.

Maar de coalitie is slim! Er bestaat een risico-pot van vele miljoenen die tijdens de komende maanden ingezet moet worden als bijvoorbeeld het aantal bezoekers gaat tegenvallen. (En daar ziet het wel naar uit.) Er zijn al veel problemen met onder andere het vervoer, parkeren, rondvaartboten hebben te weinig capaciteit. Als ook komen er een heleboel landen niet. Dat feestje voor de lokale ondernemers gaat er ook al niet komen. Er zijn zelfs rechtszaken geweest over de aanbestedingsprocedures, aangespannen door Almeerse bedrijven. En ja die heeft de Floriade directie dan ook verloren. hebben er een puinhoop van gemaakt.

Nu wil de coalitie (VVD-D66-GroenLinks-CU-CDA-Leefbaar Almere) het college nota bene de vrije hand geven om uit die stroppenpot de financiering van de Floriade op gang te houden.

U leest het goed, ze willen al dat geld wat straks hard nodig is voor toekomstige tegenvallers nu al gebruiken. Als de raad hiermee akkoord gaat geeft zij het budgetrecht op en zet gelijk een zware hypotheek op de nieuwe raad die eind maart aantreed. Dat heet dus ‘over het graf heen regeren’.

Tja, en dan denkt u: de coalitie geeft geen extra geld meer. Gelukkig, dan is het probleem getackeld en weten we waar we aan toe zijn. Nou sorry, dus helemaal niet. Straks komen die tientallen miljoenen aan tegenvallers nog boven drijven. Er zijn al weer onderdelen boven water gekomen. Zo gaat er al rond dat er 7 tot 9 miljoen moet komen voor extra beveiligingskosten. Nu wil het college zelfs het veiligheidsplan niet openbaar maken (tja, dan komen de extra kosten zelfs nu al in zicht) en dan wordt het drama wel heel evident.

De coalitiepartijen roepen zelfs: maak niet alles openbaar want dan krijgen we nog meer negativiteit. Tot zover de transparantie in een democratisch stadsbestuur.

Dus kan ik op mijn oude partij stemmen, zal de goedwillende Almeerder denken? . Nou, die coalitiepartijen zijn dus niet eerlijk naar u toe. Nu roepen: er gaat geen extra geld meer naar de Floriade, maar ná 20 maart worden de sluizen opengezet en vloeien de miljoenen richting de Floriade. Dat vertellen ze u nu liever niet.

En de stad heeft de komende twintig jaar geen geld meer beschikbaar voor extra investeringen!

De wethouder van Financiën (VVD) heeft al aangegeven dat de mogelijkheden voor de toekomst zeer beperkt zijn. Er is al nu geen geld beschikbaar om oude scholen van nieuwe daken te voorzien bijvoorbeeld.

En toch roepen de coalitie partijen: ‘wat hebben we het toch goed gedaan’. Nou het is op meerdere fronten geheel misgegaan. Denk aan de woningbouw. Nog nooit in het bestaan van Almere zijn er zo weinig woningen gebouwd. https://omroepalmere.nl/2022/02/19/woonprestaties-stadsbestuur-op-een-rij/. En de woningnood is nooit zo groot geweest.

U heeft wat te overwegen alvorens u op een van de coalitiepartijen zult stemmen. Nu bent u aan het woord. Is het niet hoog tijd dat die Haagse partijen een les van u krijgen? Dat kan: gewoon massaal gaan stemmen en richt uw vizier op uw lokale volksvertegenwoordiger die er voor de burgers is.

Stem in het belang van Almere en niet in het belang van een partij!

Gaat de volksvertegenwoordiging zichzelf uitschakelen? We zullen het binnenkort weten.

Johan de Leeuw is fractievoorzitter van APOPA en schrijft wekelijks een column over wat er speelt in het stadhuis

Advertentie APOPA

Geschreven door