Almere op de kaart! | Column Johan de Leeuw

Men wilde Almere op de kaart zetten met de Floriade. Nou dat is dan helemaal gelukt.

Breed in alle media was het te vinden. Eerst werd er een staart uitgedeeld aan het college en vervolgen staken ze die staart tussen de benen en dropen af. Ik was er erg door aangedaan.

Maar was het terecht? Dat valt te bezien. Van de heer Pruim leerde ik dat de raad de hoogste instantie is in een gemeente. En volgens de gemeentewet is dat ook zo. Als dat zo is moet ik ook even naar de raad kijken. 8 jaar lang heb ik de grote onzin moeten verdragen als men de Floriade op de agenda had. 8 jaar lang heb ik de SP, PVV en APOPA zware kritiek horen uiten maar nimmer namen de andere partijen dat serieus. Het is zelfs zo dat in het najaar van 2017 ik in de raadszaal het faillissement heb voorspeld in april/mei van 2022. Nou het is juni geworden. Je kon toen al berekenen dat het fout zou gaan.

Maar als de raad de baas is dan ligt de schuld niet primair bij het college maar bij de raad.

Dat beteken dat de fractievoorzitters van D66, GL, CU, Leefbaar, PvdA en zeker de VVD zich moeten terugtrekken. Die hebben nog zwaarder gefaald dan het college. Zij en zij alleen zijn eindverantwoordelijk. De hoofdrolspelerswaren telkens de VVD, GL, D66 en PvdA. Het zijn zij die met open ogen en ondanks de aangedragen kennis Almere met een megatekort hebben opgezadeld.

U heeft er echt geen idee van hoeveel onzin ik heb moeten aanhoren van de genoemde partijen. Ik zal er één met u delen. “de Floriade is goed voor Almere, een mooie gelegenheid voor mensen uit het Gooi om bv een leuk nieuw jurkje te kopen in het centrum” . Ja echt waar, dat was de VVD aan het woord.

Maar nu? Stoppen of doorgaan.  Stoppen natuurlijk want als je dat niet doet dan houd je het lek aan de gang en kan je in september nog een keer lappen. Dan blijven de kosten gewoon doorlopen en de inkomsten zijn lager en lager. Nu is het tijd voor een rechte rug en een zakelijke beslissing. Gewoon de stekker er uit. Komen er claims binnen? Ja natuurlijk. Bijvoorbeeld van de gemeente. Gelukkig is er een BV waar de Floriade in zit. De gemeente heeft dus de grootste vordering en dat geeft juridisch een comfortabele positie. Bovendien zijn aandeelhouders niet verplicht bij te springen.

En dan? Nou simpel, zo snel als mogelijk starten met die wijk die we bedacht hebben. Lekker bouwen, bouwen, bouwen en de aandrager(s) van de Floriade met een aanzienlijke belasting verhoging confronteren.

Ik merk dat vele burgers zich afvragen of het oude college nog terug kan komen. Nou, naar mijn mening niet. Na zoveel jaren wanbeleid en partij belangen boven de stadsbelangen stellen kan dat echt niet. Nee dat kan echt niet. Net zo min als de aanvoerders van de genoemde partijen. Er is echt iets gebeurd en de raad heeft gefaald. De Floriade partijen hebben de eindverantwoordelijkheid voor het debacle en de verloren gegane miljoenen. Dan kan je echt niet doen of je neus bloedt en roepen “mijn naam is Haas en IK weet van niets”

Misschien wil ik wel in de commissie van uitgeleide.

Geschreven door