Almere pakt afvaldumpingen aan met Schone Straat Strategie

Meer dan de helft van de Almeerders vindt afvaldumpingen het grootste probleem rond afval. Het illegaal dumpen en verkeerd aanbieden van afval vervuilt de stad, dat ergert inwoners enorm. Het opruimen van afvaldumpingen kost de gemeente bovendien veel tijd en geld. Daarom zijn ze gestart met een nieuwe structurele aanpak om afvaldumpingen tegen te gaan.

Die aanpak heet Schone Straat Strategie en is op vijf locaties gestart. De nieuwe werkwijze is gebaseerd op lessen uit eerdere projecten en succesvolle ervaringen van andere gemeenten. Daarbij staan samenwerking, maatwerk en proactieve inzet centraal.

Gerichte aanpak

In de nieuwe aanpak werkt men met verschillende afdelingen van de gemeente samen in één team. Dit team brengt de locaties waar regelmatig afval gedumpt wordt op orde. Dat gebeurt bijvoorbeeld door te zorgen dat containers er netjes bij staan, de informatie erop juist is en dat containers werken. Hierna bekijken ze wat er verder nodig is om afvaldumpingen tegen te gaan. Gaat het om dumpingen van huisraad, bouwafval of afvalzakken? Waarom dumpen mensen afval op deze plek? Dat is de centrale vraag in de nieuwe aanpak. Handhavers, afvalinzamelaars, toezichthouders en wijkregisseurs nemen samen een locatie onder de loep om het antwoord op die vraag te vinden. En om op basis daarvan een aanpak te kiezen die werkt. Dat doen zij samen met buurtbewoners.

Blijvend samen doen

Met de nieuwe werkwijze zijn ze op de eerste vijf locaties verspreid door de stad gestart. Als de afvaldumpingen hier zijn aangepakt gaat men verder naar volgende locaties in Almere. Voordat ze met een locatie beginnen tellen ze het aantal afvaldumpingen en vragen ze naar de beleving van bewoners die rond de locaties wonen. Dat doet men ook tussentijds om te zien of de aanpak helpt of dat er meer moet gebeuren. Daar leert het team ook van. Met als doel het aantal afvaldumpingen in Almere steeds verder te verminderen. De Schone Straat Strategie is geen tijdelijk project, maar een nieuwe, blijvende manier van werken.

Geschreven door