50 plus stelt vragen aan het demissionair college over schakelstation Liander

Wordt er een nieuw schakelstation zonder burgerparticipatie geregeld tussen de gemeente en Liander?

Naar aanleiding van de melding van Liander dat het elektriciteitsnet op maximale capaciteit is. Hierdoor geen nieuwe bedrijven aangesloten kunnen worden heeft 50PLUS vragen gesteld.

Liander heeft aangegeven in onderhandeling te zijn met de gemeente Almere over het bouwen van een nieuw schakelstation zonder inzicht te geven welke locaties hiervoor onderzocht worden.

De bouw van een nieuw schakelstation baart een groot aantal inwoners o.a. in Almere Buiten al lange tijd grote zorgen.

50PLUS vindt het belangrijk dat elektriciteit congestie niet in de weg staat van economische ontwikkelingen, echter vindt het belangrijk dat er m.b.t. de bouw van een nieuw schakelstation een open en transparant proces plaats vindt, zeker wanneer een schakelstation in of aan de rand van een woonwijk gebouwd moet worden. Het is van groot belang dat het traject van burger participatie op de juiste manier en tijdig opgestart wordt.

50PLUS is ernstig verontrust dat de ontwikkeling van een nieuwe schakelstation op ambtelijk niveau tussen de gemeente en Liander geregeld wordt zonder de nodige open burgerparticipatie.

Klik hier voor de schriftelijke vragen

Geschreven door