Groen snoeien langs busbanen voor veiligheid

Om de busbanen in Almere veilig en overzichtelijk te houden voor de bussen, hulpdiensten zoals ambulances, het overstekend verkeer en natuurlijk de fietsers en voetgangers gaat men het groen langs de busbanen snoeien. Op een aantal plekken is dit al gebeurd. Waar dit nog niet uitgevoerd is gaan ze vanaf oktober 2022 aan de slag.

Veiligheid

De minimale vrije ruimte naast de busbaan moet 1,5 meter zijn volgens de landelijke vastgestelde richtlijnen. Zo is er goed zicht voor de chauffeurs op de busbaan en de oversteekplaatsen. Door deze 1,5 meter vrij te houden kunnen hulpdiensten er altijd langs. Ook tijdens onderhoudswerkzaamheden wanneer er een halve rijbaan afgesloten is. Met deze snoeironde herstellen ze de vrije ruimte langs de busbaan weer.

Verwijder jouw spullen en/of groen langs de busbaan

Om de snoeiwerkzaamheden goed uit te voeren, is het noodzakelijk dat de strook langs de busbaan vrij is. Woon je langs een busbaan? Wil je dan controleren of er beplanting en/of bouwwerken van jou aanwezig zijn binnen deze strook? Als dat zo is, vraagt de gemeente je deze uiterlijk 30 september a.s. te verwijderen en niet meer terug te plaatsen na de werkzaamheden.

Werkzaamheden beginnen in oktober

De gemeente voeren de werkzaamheden uit vanaf de busbaan. Ze snoeien het groen terug tot 1,5 meter vanaf de busbaan en de hagen snoeien ze op zichthoogte. De snoeiwerkzaamheden beginnen in oktober 2022 en duren tot en met eerste kwartaal 2023. Tijdens de werkzaamheden kan wat hinder ontstaan. Men vraagt je begrip hiervoor.

Geschreven door