Het kan en mag in Almere | Column Tjeerd Herrema

Je blijft je verbazen over de gemeente Almere.

De gemeentelijk INTEGRITEITSCODE vraagt heel duidelijk een IEDER zich te onthouden van activiteiten die de SCHIJN van belangenverstrengeling KUNNEN oproepen. Toch heeft Manager Gebiedsontwikkeling Helen van Duin van Almere naast haar werk al jaren een eigen adviesbureau op hetzelfde werkterrein. Haar eigen LinkedIn-profiel geeft duidelijk aan dat haar werkzaamheden naast haar baan in Almere betrekking hebben op het hetzelfde gebied van vastgoed- en gebiedsontwikkeling en vastgoedadvies. Deze werkzaamheden zijn op het stadhuis eerder aangekaart maar gaan tot nog toe ongestoord verder. Het kan en mag in Almere, integriteitscode of niet.

De Manager Gebiedsontwikkeling is een belangrijke functie in bouwstad Almere want deze verleent ontwikkelrechten op woningbouw. Rechten waar veel geld mee gemoeid is, een proces dus niet zonder integriteitsrisico’s. Er zijn al langer signalen over het gebrek aan transparantie in Almere over hoe deze ontwikkelrechten worden toegekend. Een recente gerechterlijke uitspraak (Didam-arrest) dwingt voortaan alle gemeenten dit proces transparant en openbaar in te richten waardoor andere gegadigden in de markt die een vergelijkbaar woonproduct ontwikkelen evenveel kansen op deze ontwikkelrechten hebben. Deze uitspraak zal ook aanpassing van de huidige praktijk in Almere vragen.

Blijft de vraag of je met een eigen adviesbureau op hetzelfde werkterrein in zo’n belangrijke functie actief de schijn van belangenverstrengeling hebt voorkomen? Die vraag stellen is in dit geval hem beantwoorden.

Geschreven door