Openbaar Vervoer rijdt gedeeltelijk, FNV-staking heeft beperkte invloed

Vandaag is de driedaagse landelijke FNV-staking in het openbaar vervoer gestart. De invloed van de staking is vooralsnog beperkt. Het landelijke beeld is dat vervoerders zo’n 70% tot 80% van de dienstregeling kunnen uitvoeren. Het individuele beeld is per regio en concessie wisselend. In een groot deel van de regio’s zijn er 70% tot zelfs bijna 100% werkwilligen, op een aantal plekken is dat rond de 60% met enkele uitschieters naar beneden, aldus de woordvoerder.

Overall zien de werkgevers dat het aantal FNV-stakers is minder dan de vorige keer. Fred Kagie, voorzitter van de VWOV: “We zijn blij dat de invloed van de staking vooralsnog beperkt is. Dat neemt niet weg dat reizigers er ongelooflijk veel hinder van kunnen ondervinden. Als precies jouw bus, tram of trein niet rijdt, is dat enorm zuur. We roepen FNV nogmaals op om met ons aan tafel te komen en te praten over een nieuwe cao voor 2023.”    

Werknemers krijgen eenmalige uitkering van €1000,-

De onderwerpen waar FNV voor wil staken moeten allemaal besproken worden aan de cao-tafel voor de cao OV 2023. Deze onderwerpen zijn niet met terugwerkende kracht realiseerbaar, op loon na. Afgelopen week hebben de werkgevers overeenstemming bereikt met vakbond CNV over een extra eenmalige uitkering van 1000 euro binnen de huidige cao 2021-2022. Juist om nu al een stap te zitten i.v.m. de inflatie. Deze uitkering krijgen FNV-leden ook uitgekeerd.

Staken heeft geen zin

De werkgevers hebben meerdere malen aangegeven dat zij niet meer met FNV in gesprek gaan over de cao OV 2021-2022, die nog tot eind dit jaar van kracht is. De werkgevers hebben samen met vakbond CNV een contract getekend voor de cao OV 2021-2022. Fred Kagie: ‘De FNV-staking voor de cao OV 2021-2022 heeft geen enkele zin. Het heeft alleen maar nadelen: het dupeert de reizigers, het kost de stakende medewerkers geld, het kost de ov-bedrijven geld en het schaadt de betrouwbaarheid van het vervoer en het aanzien van de sector.

Staken en onderhandelingen over nieuwe cao gaan niet samen

De werkgevers willen graag zo snel mogelijk in gesprek over een nieuwe cao voor 2023, maar met het FNV gaat dat nu niet. FNV-leden kunnen en mogen staken omdat zij het niet eens zijn met de afspraken voor de afgesloten cao 2021-2022. FNV-leden kunnen nu niet staken over de cao 2023. Staken kan pas als partijen helemaal uitonderhandeld zijn. De onderhandelingen voor de cao 2023 moeten nog beginnen. De werkgevers kunnen niet inhoudelijk met een partij in gesprek over een nieuwe cao, terwijl diezelfde partij staakt voor de huidige cao. Dit terwijl de huidige cao rechtsgeldig is en al wordt uitgevoerd. Dan lopen onderwerpen, onderhandelingen en de inzet van alle partijen door elkaar. 

Blik op de toekomst

Kagie: “De cao OV 2021-2022 loopt nog tot 31-12-2022. We richten onze blik samen met de vakbonden graag op de toekomst. We willen zo snel mogelijk constructief met in gesprek over de nieuwe cao vanaf 1-1-2023. Maar zolang FNV staakt over de huidige cao 2021-2022, zijn gesprekken over de nieuwe cao 2023 met het FNV voor ons niet mogelijk.”

De VWOV vertegenwoordigt de bedrijven Arriva, EBS, Keolis Nederland, RET, Transdev en Qbuzz.

Geschreven door