Hoe vergroot ik mijn invloed op Almere? Kom dinsdag naar Stadsgesprek in Casa Casla

Hoe kan ik nu eindelijk mijn invloed op de beslissingen in Almere vergroten? Wat kan ik zelf doen? Hoe wil ik gehoord worden? Veel Almeerders worstelen met deze vragen en hebben vaak geen idee. In het zevende stadsgesprek op 8 november in Casa Casla gaan we op zoek naar antwoorden.

De groep Almeerders die van mening is dat ze invloed hebben op beslissingen van de gemeenteraad is klein: 1 tot 2 op de 10. De meeste Almeerders, 6 op de 10, hebben geen idee hoe dat moet. Maar het gaat hier niet alleen om de raad, ook om ander beleid in Almere.

Specialist

Tijdens het zevende stadsgesprek in Casa Casla wordt je stem gehoord, want er komen ook raadsleden luisteren bij de stadsgesprekken. Ook komt er een specialist die meer kan zeggen over de invloed die Almeerders kunnen uitoefenen.

In het stadsgesprek wordt geïnventariseerd hoe inwoners zelf hun invloed willen uitoefenen. Ook worden de mogelijkheden besproken die er wél zijn. De resultaten van het stadsgesprek worden gedeeld met de gemeenteraad. Wie aan het stadsgesprek wil deelnemen kan zich aanmelden via info@casacasla.nl.

Politieke weerslag

De stadsgesprekken zijn een initiatief van Casa Casla en Almere DEZE WEEK en zijn in het leven geroepen na de dramatisch slechte verkiezingsopkomst tijdens gemeenteraadsverkiezingen. De eerste zes bijeenkomsten waren zeer betekenisvol en hadden ook politiek hun weerslag. Na afloop is er ruim de gelegenheid met elkaar, met raadsleden en specialisten van gedachten te wisselen.

Zevende stadsgesprek

Dinsdag 8 november
Locatie: Casa Casla het Weerwaterplein 3 (naast het Deventerpad)
Inloop: 19.00 uur
Aanvang: 19.30 uur
Gratis aanmelden kan via info@casacasla.nl

Geschreven door