Yes – Almere is diervriendelijke gemeente van het jaar 2022

De gemeente Almere heeft bij het Landelijk Congres Dierenhulpverlening de titel voor de diervriendelijke gemeente in 2022 gekregen. Almere is hiermee de opvolger van Zwolle,  Amsterdam en Leeuwarden die de titel al eerder in de wacht sleepten.

Na een uitgebreide selectieprocedure waar met de top 10 intensieve gesprekken zijn gevoerd is de top 3 bepaald. Een deskundige jury bestaande uit Piet Hellemans (TV persoonlijkheid en dierenarts), Peter Helmer (oprichter Stichting DierenLot), Marko Ruis  (Universiteit Wageningen/Van Hall Larenstein en een van de initiatiefnemers van DierVizier) en juryvoorzitter Piet IJssels (oud burgemeester Gorinchem en voorzitter dierenasiel Gorinchem) bepaalt de uiteindelijke winnaar van deze verkiezing.

Uit het juryrapport: “Almere heeft grote sprongen gemaakt op het vlak van dierenwelzijn.. Naast het feit dat deze gemeente in het kernteam zit van het platform Diervizier, hebben de Almeerse ambtenaren de afgelopen jaren keihard gewerkt en inmiddels op bijna alle onderdelen een positieve score. Naast een recente update van het dierenwelzijnsbeleid, kun je op de website van de gemeente Almere veel relevante informatie vinden op dierengebied. Omdat voor het eerst binnen het college een wethouder van de Partij voor de Dieren is aangetreden, is er meer capaciteit vrijgemaakt voor dierenwelzijn. In het coalitieakkoord zijn maar liefst 12 diergerelateerde doelstellingen opgenomen, van natuureducatie op basisscholen tot dier- en milieuvriendelijke contracten in het bedrijfsrestaurant. De gemeente neemt zelf de regierol richting dierenhulporganisaties en maken met hen kostendekkende meerjarige afspraken om continuïteit te waarborgen. Ook stimuleert Almere andere gemeenten hun verantwoordelijkheid te nemen voor bijvoorbeeld wilde dieren in nood en heeft zij de portemonnee getrokken voor onvoorziene omstandigheden, zoals vogelgriep.”

De top 3 werd gevormd door de gemeenten Eindhoven, Groningen en Almere. De keuze van de uiteindelijke winnaar was een lastige want alle drie de gemeenten hebben de afgelopen jaren grote stappen op het gebied van dierenwelzijn gezet.

De diervriendelijke gemeente van het jaar is in het leven geroepen om zorg voor dierenwelzijn te belonen en als voorbeeld en mogelijke inspiratie voor andere gemeenten te dienen. Want er zijn gelukkig steeds meer gemeenten die dierenwelzijn belangrijk vinden en zorg voor dieren meenemen in beleid. Mede door deze verkiezing is het platform DierVizier ontstaan waar gemeenten kennis kunnen delen en elkaar kunnen vinden om te overleggen over diergerelateerde  issues.

Geschreven door