De Grote Oversteek helpt bij stap naar middelbare school

Deze maand moesten ze weer worden ingeleverd: de middelbare schoolkeuzes van Groep 8.Een grote overstap voor veel kinderen én hun ouders. De Weekend Academie ondersteunt bij het maken van die oversteek op meerdere basisscholen in Almere, met een gratis programma dat een jaar duurt.

Zeker voor enig kinderen, oudste kinderen en kinderen met ouders die in een ander land op school zaten, is de overstap van basis- naar middelbare school heel ingrijpend. Immers de school die je kiest is van grote invloed op de verdere ontwikkeling van het kind.

De Grote Oversteek van de Weekend Academie bereidt Groep 8-ers voor op wat hen te wachten staat. Het programma duurt een jaar lang en begint op de basisschool. Er zijn wekelijks groepslessen op school, meerdere voorlichtingen voor ouders en kinderen samen en 1 op 1 gesprekken over de individuele schoolkeuzes. Nadat de overstap is gemaakt loopt het programma nog een paar maanden door, totdat de leerlingen goed geland zijn op hun middelbare school.

Rolmodellen voor de klas

Onder begeleiding van een ervaren coördinator geven stagiaires van verschillende HBO-opleidingen wekelijks de voorlichtingen en individuele begeleiding. Zij hebben de middelbare school vaak pas net achter zich gelaten, waardoor zij al snel als rolmodel fungeren voor de basisscholieren.

Inhoud

In het eerste blok voor de kerstvakantie gaat het over de verschillende niveaus en scholen die er zijn en hoe de inschrijfprocedure werkt. Ook worden er open dagen van middelbare scholen bezocht. De blokken erna leren de scholieren vaardighden zoals plannen, agendabeheer en leerstrategieën. Maar ook over gedrag: schoolcultuur versus straatcultuur, feedback geven en ontvangen. Ook wordt de dagindeling op de middelbare school doorgenomen, zijn er voorbeeldlessen scheikunde en wiskunde en gaat het programma in op social media gebruik en cyberpesten.


“De Grote Oversteek heeft mij zoveel geleerd. Ik vind het heel spannend om naar de middelbare school te gaan, maar heb hierdoor echt een school gekozen die bij me past!” (Aiza, 13 jaar) (Kijk hier de Trailer)

Bereik

De Grote Oversteek bestaat sinds 2017 en wordt momenteel uitgevoerd op scholen in Almere, Amsterdam, Haarlem en Zaandam, waarmee ruim 1500 kinderen worden bereikt.

Over de Weekend Academie

De Weekend Academie is in 2006 opgericht door Oguz Dulkadir en biedt diverse begeleidingspakketten aan kinderen die het kunnen gebruiken op het gebied van huiswerk, sociale vaardigheden, maatschappelijke oriëntatie en gezond leven.

Belangrijk element zijn de gastlessen die worden gegeven door mensen vanuit de hele maatschappij: van een bekende Youtuber, tot een strafrechtadvocaat en een voetballer. Ze komen allemaal over de vloer bij de Weekend Academie. Heel belangrijk, want rolmodellen bieden inspiratie en motivatie.

De Weekend Academie kreeg in 2017 het Appeltje van Oranje voor haar werk.

Geschreven door