Raad in meerderheid negatief over opvang ‘veilige-landers’

Afgelopen donderdag boog de Almeerse gemeenteraad zich aan de zogenaamde ‘beraadslagingstafel’ over het feit dat staatssecretaris Van Der Burg van Vreemdelingenzaken heeft laten meedelen het gebouw van de voormalige penitentiaire inrichting Almere Binnen te gaan gebruiken voor de huisvesting van zogenaamde ‘veilige landers’. Hoewel de bespreking nog niet tot halverwege kwam, werd al snel duidelijk dat weinig partijen de plannen van Van Der Burg erg zien zitten.

Beloften

Om de Almeerse raad milder te stemmen had de staatssecretaris tevoren allerlei maatregelen toegezegd, zoals extra medewerkers om voor meer veiligheid te zorgen en de toezegging dat de ‘veilige landers’ zo veel mogelijk in het gebouw gehouden zouden worden. Daarnaast zou het ministerie alle kosten gedurende een half jaar voor haar rekening nemen. Dat ging er echter bepaald niet voor zoete koek in.

Bestemmingsplan

Om de gevangenis te kunnen gebruiken als opvang voor de ‘veilige landers’ moet de gemeenteraad instemmen met wijziging van het betreffende bestemmingsplan. Verschillende partijen gaven reeds aan dat niet te zullen doen. Als de raad niet instemt, zal de staatssecretaris Almere waarschijnlijk de maatregel opleggen en Almere ronduit dwingen om toch aan zijn plannen gehoor te geven.

De vraag was of verzet dan nog wel veel nut zal hebben. Dat leidde tot de verzuchting van wethouder Froukje de Jonge dat onderhandelen verstandiger was dan een maatregel uit Den Haag opgelegd te krijgen, maar haar argument werd met weinig waardering ontvangen.

Politietekort

Wat volgde was een lange uiteenzetting van een aantal partijen, waarbij met name de PvdA en GL meenden dat op humanitaire gronden aan het verzoek van Van Der Burg gehoor moest worden gegeven. De meeste andere partijen wezen echter op het schreeuwende tekort aan politie in Almere en op de ronduit slechte reputatie van de ‘veilige landers’. Men vreest toestanden zoals die zich ook in andere plaatsen voordoen.

Giraffen en struisvogels

De woordvoerders van die partijen, met name bij monde van PVV’er Chris Jansen,  verweten de twee voorstanders bij herhaling een veel te naïeve opstelling.

Johan de Leeuw, fractievoorzitter van ApOpa, verwoordde die met de opmerking dat er twee soorten dieren in de zaal bijeen waren, giraffen, die gevaar al van ver aan zien komen, en struisvogels.

De vergadering moest door tijdsgebrek worden afgebroken zal over twee weken worden voortgezet.

Geschreven door