Top 5 tour Partij voor de Dieren door Flevoland

Op 11 maart trekt de Partij voor de Dieren Flevoland door de provincie om de verkiezingen van de Provinciale Staten op 15 maart te promoten. De top 5 van de kieslijst zal in vijf verschillende gemeentes flyeren en met mensen praten over de standpunten van de partij.

De toer begint om 9:30 uur in Lelystad, gevolgd door stops in Emmeloord om 11:00 uur, Dronten om 12:30 uur, Zeewolde om 14:00 uur en Almere om 15:30 uur. De top 5 van de kieslijst zal in elke gemeente, samen met actieve leden en overige kandidaten, aanwezig zijn om mensen te informeren over de partij en hun plannen voor de toekomst van Flevoland.

De top 5 van de kieslijst van de Partij voor de Dieren Flevoland bestaat uit Sylvia Kers (Dronten), Kjell van Wijlandt (Almere), Govert Schipper (Lelystad), Ayla Lokhost (Almere) en Marilena van der Pol (Almere). Samen zullen zij de provincie doorkruisen om hun boodschap te verspreiden.

De Partij voor de Dieren Flevoland zet zich in voor een duurzame toekomst, waarin de belangen van dieren en natuur worden meegenomen in de politieke besluitvorming. De partij staat onder andere voor het substantieel krimpen van de vee-industrie om dierenleed en ziektes zoals corona en de vogelgriep te voorkomen, het verbinden van natuur – zoals de Oostvaardersplassen met de Veluwe – en het stoppen met de jacht op in vrijheid levende dieren. Ook wil de partij betaalbare duurzame woningen en geen Lelystad Airport zodat we allemaal in rust en gezondheid kunnen leven.

De Partij voor de Dieren Flevoland nodigt iedereen uit om langs te komen tijdens de toer en in gesprek te gaan met de top 5 van de kieslijst. Samen kunnen we werken aan een duurzaam en donkergroen Flevoland. 
pvdd-top5-flevoland

Geschreven door