Almeerse partijen willen geen megakazerne in Zeewolde 

Partij voor de Dieren en Leefbaar Almere hebben een voorstel ingediend om zich uit te spreken tegen de geplande megakazerne in Zeewolde. In dit voorstel vragen zij het Almeerse college om bodem en natuurkwaliteit boven het belang van de kazerne te plaatsen. Zij uiten zorgen over de negatieve gevolgen die deze kazerne met zich meebrengt voor mens en dier. 

De voorgestelde megakazerne, die ruimte biedt aan 7000 militairen op een gebied van ongeveer 500 hectare ten noordoosten van de Nijkerkerbrug, stuit op weerstand van verschillende partijen. Gemeenteraadslid Kjell van Wijlandt verwoordt de bezorgdheid als volgt: “De vestiging van deze megakazerne in de polder brengt diverse problemen met zich mee. We moeten ons afvragen of de regio klaar is voor de grote ruimtevraag en de toename van vervoersbewegingen die hiermee gepaard gaat.” 

Een belangrijk argument in het voorstel is de impact op natuur en open ruimte. Van Wijlandt benadrukt: “De voorgestelde locatie van de megakazerne overlapt met belangrijke trekroutes van in vrijheid levende dieren. Dit kan de migratiepatronen verstoren en schadelijke gevolgen hebben voor de biodiversiteit in het gebied. Ook raakt een toekomstige verbinding van de Oostvaardersplassen met de Veluwe zo nog verder uit beeld”. 

Daarnaast wordt in het voorstel ook aandacht besteed aan het behoud van voedselzekerheid en de eiwittransitie. Flevoland staat bekend om de vruchtbare akkerbouwgrond en heeft voldoende zoet water tot haar beschikking. “De 500 hectare vruchtbare akkerbouwgrond die voor de kazerne zou worden gebruikt, is belangrijker voor de teelt van groenten en fruit en de transitie naar een biologisch landbouwsysteem met korte ketens”, aldus Van Wijlandt. 

Gemeenteraadslid Elian van Nunen van Leefbaar Almere: “dit idee van de landelijke overheid maakt inbreuk op haar eigen beleid van ‘Bodem en water sturend’, maar ook op de inzet van Almere en Zeewolde samen voor meer plantaardig voedsel en korte ketens voor onze bewoners.” 

De kazerne zou niet op grondgebied van Almere komen, maar in Zeewolde. Omdat het ook invloed heeft op de verbinding van natuur en de voedselketen in Almere, zijn de Partij voor de Dieren en Leebaar Almere van mening dat ook Almere zich hierover zou moeten uitspreken. Het voorstel heeft als doel dat het Almeerse college zich sterk gaat maken voor het belang van bodem, water en natuur en dit boven het belang van een megakazerne te stellen.  

Geschreven door