De Nestor vindt wederom een roos tussen de bandnetels | Column Johan de Leeuw

Ik sprong een gat in de lucht. Jawel een echte roos tussen de brandnetels!

Ik schreef de laatste keer het nodige over de Grondwet en bestuurders.

Wat ik toen nog niet wist is dat de beide kamers der Staten generaal ook al loopjes nemen met de grondwet en de integriteit.

Uw pensioenregeling zou niet meer van deze tijd zijn. Hoezo? Nou eeehh niet van deze tijd. Hoezo! En weer geen antwoord. Nou ze zijn van plan het beste systeem ter wereld te wijzigen in een casinopensioen. Onzekerheid troef en dus ligt armoede om de hoek. Nu bepaald u uw pensioen en straks de markt. U weet wel, de markt van Mark de jokkebrok.

Wat ze stiekem achter houden is dat de politici er buiten blijven. Die houden het beste pensioen ter wereld. Maar dat werd ontdekt door de heren v Rooij  (50PLUS) , Cox (SP) en Omzicht. Resultaat? De rapen zijn gaar. Het blijkt dat vele leden der staten generaal meededen aan het debat terwijl ze een persoonlijk belang hebben bij de uitkomst. Leden die ook trouw hebben gezworen aan de grondwet. Maar hun pensioen is geregeld in de grondwet artikel 63. Dat betekent dat een grondwetswijziging noodzakelijk is.  Oeps, foutje. Even vergeten en dus een afleidingsartikel in de nieuwe wet opgenomen. Opzet? Niet te bewijzen maar zeer aannemelijk.

Het betekent dat ieder lid van de kamer die voorstemt niet integer handelt. En achter die leden staan partijen.

Pinkt u nu een traantje weg? Nou ik wel. Let u as dinsdag op de 1e kamer want het is er op of er onder. Of u behoud het beste pensioen ter wereld of niet.

Nu de roos. Ik doel op wethouder de Jonge. Zij vaart een koers die veel beter past in de grondwet als beide kamers doen en deden. Zij vindt dat Nederlanders gelijk behandeld moeten worden met wonen en dat de overheid zorgplicht heeft. Dat snap ik. Zij komt met heldere verhalen in de raad en op TV die mij zeer behagen. Een verademing in ons benauwde land. Zij snapt dat indien nieuwkomers veel sneller een woning krijgen dan de rest Nederlanders dat dan het draagvlak voor nieuwkomers vertrekt te paard en mogelijk te voet ooit weer binnen komt.

Ik ga haar dus van harte steunen.

Johan de Leeuw is colomnist en fractievoorzitter van APOPA

Geschreven door