Almere biedt ruimte aan 1500 nieuwe woningen in Nobelhorst

1500 woningen, maatschappelijke voorzieningen zoals een school en een buurtcentrum en ruimte voor ondernemers die een supermarkt, bloemenwinkel of andere detailhandel willen starten. Dat zijn dat de ingrediënten voor de ontwikkeling van Nobelhorst fase 5.

Het college van B&W van Almere heeft positief besloten over het plan voor de ontwikkeling van Nobelhorst fase 5 en vraagt nu ook de raad om in te stemmen. Gebeurt dat, dan worden er de komende jaren in dit gebied 1500 woningen gebouwd. Daarvan is 35 procent gereguleerde huur, valt veertig procent binnen de definitie van het betaalbare segment is er daarnaast ruimte voor één op de vier woningen in de vrije markt.

Dorps
Julius Lindenbergh, wethouder Bouwen, Wonen en Bereikbaarheid: “In Nobelhorst is het geweldig wonen. Het heeft een dorps karakter; je kent er je buren, je hebt er ruimte en je voelt je er thuis. Met dit ontwikkelingsplan gaan we een hoop woningen toevoegen. Dat is een belangrijke stap in deze tijd van woningnood.”

De gemeenteraad heeft vanaf een vroeg stadium laten weten dat hij goed aangehaakt wilde zijn bij de plannen voor Nobelhorst. Het college heeft daar terdege rekening mee gehouden, wat er onder meer toe leidt dat de raad een voorkeur kan uitspreken over een drietal varianten voor de ontwikkeling. Daarin ligt het zwaartepunt bij de bebouwing en hoe de openbare ruimte is gesitueerd. Waar komt de meeste bebouwing  en waar het groen – op die punten kun je de drie varianten vergelijken.

Afspraak
Ongeveer een jaar geleden is met de Raad afgesproken dat zij zou kunnen reflecteren op een aantal varianten voor Nobelhorst fase 5. Met de voorliggende aanpak wordt aan deze afspraak voldaan.

De stap om een deel van het bedrijventerrein Twentsekant om te kleuren naar woningbouw komt door twee moties, uit 2019 en 2021. Daarin heeft de raad de wens uitgesproken om tempo te maken met het bouwen van betaalbare woningen. Die wens is nu, gezien de huidige omstandigheden op de woningmarkt, alleen nog maar urgenter geworden. Bovendien past Nobelhorst fase 5 binnen de kaders van het Aanvalsplan Woningbouw 2023 als locatie om versnelling toe te passen.
Voor Nobelhorst in zijn totaliteit, zijn 5.600 woningen gepland.

Geschreven door