Een briefje van de Nestor | Groen in het Centrum

Als Nestor heb je in ieder geval één ding voor. Dat heet levenservaring.

En dan lees je in het ADW dat het rijk geld geeft aan Almere voor vergroening van de stad. Veel mensen blij.

Nou ja, beter in het groen dan in windmolens. Maar toch een kanttekening; Er staat , Almere krijgt geld van het Rijk. Dat is niet juist! Het moet zijn, Almere ontvangt geld via het rijk. Het is uw en mijn geld wat door het rijk heen vloeit via de bekende blauwe envelop. Nog een kanttekening; van de PPV , de PvdD en van GL mogen we niet bouwen in het groen. Kanttekening 3; We hebben voor 2030 1 mio woningen nodig in Nederland. Dat is een stad zo groot als Almere en Amsterdam samen. Dat kan dan niet want alles is groen. Zou het niet beter zijn als we een samenhangend beleid ontwikkelen en eindelijk die duivelse woningramp echt oplossen zodat mensen een menswaardig leven kunnen leiden en de heldinnen van het sociale domein hun beleid kunnen maken op een menswaardige manier? En als die woningramp is opgelost planten we met ons allen een gedenkboom betaald door Ex minister Blok. U weet wel , de uitvinder van de woningramp! Zou het niet beter zijn als de raad bezig gaat met het bouwen van een stad waar de volkshuisvesting op nr 1 staat en natuurlijk hoort er ook groen in een stad.

Almere kent een groeiend aantal daklozen en de woningramp wordt groter en groter. Wederom haalde de wethouder voor wonen zijn vastgelegde taakstelling niet.

Bedenk wel dat Almere reeds behoorlijk groen is. Maar Almere kent een ongekende woningramp.

Ik vraag aan al mijn lezers het volgende; AUB, denk daar eens goed over na! Ik vind dat wij niet zitten te wachten op daklozen in de bosjes en onder de bomen. Almere heeft goedkope woningen nodig!!!! Heel veel.

Vind u dat ook? Bedelf de gemeente onder uw mening en laten we afspreken dat als het rijk uw geld door geeft aan Almere dat dat bedoeld is voor het oplossen van de woningramp en niet voor een parkje hier of daar. Dat gaan we ook doen maar pas als er geen daklozen en woningzoekenden meer zijn.

Nog een tip! Ik kreeg de indruk dat GL vond dat de belastingen in Almere wel wat hoger konden. Hij formuleerde het diplomatiek maar ja, mijn oren doen het goed. Beste vrienden van GL, de warmte transitie gaat vele miljarden kosten. Hoeveel? Ik schat over de 500 miljard. Dat is allemaal maatschappelijk geld en tot heden ligt de transitie op dood spoor. Doordat men telkens het dode spoor tracht te bereiden zullen de kosten astronomisch gaan stijgen. Uiteindelijk gaat de burger daar voor opdraaien. Maar ja die burger is reeds kaal geplukt.

Politieke partijen moeten leren te kunnen zeggen “oeps, dat hebben wij fout gedaan laten we ons plan bijstellen” Dat is toch niet te veel gevraagd !

Geschreven door