MacMag… | Column Ton Theunis

Jan wil een wegrestaurant beginnen. Op een plek waar dat kan, waar dat mag. Jan is eigenaar van de grond. Het fastfood-concept past in het bestemmingsplan. Jan heeft recht op een vergunning. Jan gaat er een franchise laten beginnen. Overal in Nederland zou Jan dat gewoon kunnen doen. Maar niet in Oosterwold.

Daar komen inwoners namelijk tegen Jan in het geweer. Want een MacDonalds-vestiging strookt niet met het gezonde imago dat Oosterwold heeft. En de bezoekers van zo’n ‘Mac’ vervuilen de omgeving. Nee, dat ze daar ook vegetarisch voedsel hebben, is geen reden tot enig voordeel van de twijfel.

Vanwaar die drukte, denk ik dan. Jullie moeten er niet heen. Jullie hoeven Jans flurries niet verplicht te consumeren, toch? Geen aanloop, geen omzet, zou ik zeggen.

Maar de Oosterwolders zijn verontwaardigd, willen actie, schrijven Jan een brief. Ze starten een petitie en die wordt veel ondertekend. Tot zo ver niets aan de hand.

Ze hadden die petitie aan moeten bieden aan Jan. Maar nee, er worden politieke partijen ingeschakeld. En die springen er bovenop. Er wordt een motie ingediend tegen het plan van Jan.

En dan is er wel wat aan de hand.

Allereerst omdat heel wat Almeerse politici in Oosterwold wonen en hun inmenging daarom toch behoorlijk persoonlijk oogt. Helemaal als je in je motie gaat opperen dat de wethouder Jan eigenlijk moet opdragen om in plaats van een Mac een linksom geroerde yoghurt-bar te beginnen, want het moet een gezond ‘food-court’ worden. Almeerse politici nestelen zich ongegeneerd op de stoel van ondernemer Jan.

Maar het plan van Jan mag gewoon; het voldoet aan alle vereisten, zegt zelfs die wethouder. Jans voedsel is wettelijk toegestaan. En álle raadsleden en fractie-assistenten hebben een ambtseed of -belofte afgelegd dat zij ‘de wetten zullen naleven’. Dus waar is dit gedoe goed voor?

Die politici weten dat het plan van Jan gewoon kan. En mag. En dat zij helemaal niets over de receptuur van Jans voedsel te zeggen hebben. De wethouder meldt dat hij niets voor hen kan doen, maar dan eisen die partijen alsnog dat hij met Jan gaat praten, gaat zeggen dat het Almeerse stadsbestuur Jans plan gewoon niet wil.

Dat hun motie overbodig is en, mits ze aangenomen zou worden, zou leiden tot onrechtmatigheid, interesseert kennelijk niet. Dat men reuring om niets in de raad veroorzaakt die er kostbare tijd aan moet besteden, maar bij de achterban in Oosterwold doet deze ‘ferme aanpak’ het ongetwijfeld goed.

Maar waarom zetten diezelfde partijen zich niet in voor protesterende inwoners van andere wijken en buurten? Van de bezwaren tegen een buitenzwembad middenin een woonwijkje trekken ze zich niets aan; daar zijn ze zelfs voorstander van. Daar telt alleen of er een boom om moet; andere bezwaren van bezorgde inwoners doen daar niet ter zake.

Je moet er trouwens niet aan denken dat de selectieve methodiek van de ‘enclave Oosterwold’ gemeengoed zou worden in onze stad. Een nieuwe parfurmerie is kansloos, want die geurtjes worden nogal eens op proefdieren uitgeprobeerd.

Als de buurtbewoners van ‘Stedenwijk Mid-West’ zouden zeggen dat ze alleen nog een halal-slager willen, wanneer een keurslager zich daar wil vestigen, komen die principiële partijen dan ook in het geweer?

Nu er een verbod komt voor supermarkten om sigaretten te verkopen, zullen er ondernemers zijn die een sigarettenwinkel willen beginnen of een bestaande uitbreiden omdat de aanloop van nicotineverslaafden bij hen vreselijk zal toenemen. Stel dat daar in Kruidenwijk Zuid-Oost ophef over ontstaat? Komt er dan ook zo’n motie?

Of, sterker, als iemand een coffeeshop wil beginnen in Almeerderhout, ver weg van allerlei scholen, en de buurt maakt net zoveel bezwaar, gaan we daar dan ook avonden over vergaderen? Ik denk het niet, want sigaretten wil men bestrijden maar het roken van opgekweekte marihuana wordt, wonderlijk genoeg, steeds minder in de weg gelegd.

Wat te denken van een occasion autohandel in Overgooi? Hoort u ze daar al mekkeren over hun imago? Kunnen ze daar ook rekenen op eendere politieke steun als de Oosterwolders?

Net als in Overgooi ongetwijfeld zou gebeuren, hebben de Oosterwolders nu advocaten ingeschakeld om hun zin door te drijven. Dat mag. Private partijen mogen dat proberen, al staat de uitslag nu al vast.

Politieke partijen moeten hun verstand gebruiken, eerlijk zijn en bovenal ‘de wetten naleven’.

Want dat hebben ze onder ede beloofd.

Geschreven door