Inspraak mogelijk op Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor Omgevingsvisie Almere

De “Notitie Reikwijdte en Detailniveau OER Omgevingsvisie Almere” ligt tot en met 11 maart 2024 ter inzage. In die periode is het mogelijk om je mening hierover bij het college van B&W Almere kenbaar te maken.

Achtergrond

De gemeente Almere werkt aan het opstellen van de Omgevingsvisie Almere 2050. In de omgevingsvisie kunnen burgers, ondernemers en partners van de gemeente lezen hoe het gemeentebestuur de stad verder wil ontwikkelen.

Het is verplicht de milieueffecten van de voorgestelde keuzes zorgvuldig in beeld te brengen. Vanwege het integrale karakter van de omgevingsvisie, streeft de gemeente naar een breder dan gebruikelijke effectrapportage: een omgevingseffectrapport (OER) in plaats van een milieueffectrapport (MER). Het OER laat zien wat de effecten van verschillende beleidskeuzes zijn, welke aandachtspunten dat oplevert en doet voorstellen voor aanscherping van beleid zodat de plannen uit de omgevingsvisie kunnen leiden tot een verbetering van de fysieke leefomgeving.

Notitie Reikwijdte en Detailniveau ter inzage voor inspraak

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau geeft aan hoe het onderzoek naar de omgevingseffecten wordt uitgevoerd. De notitie is vrijgegeven voor inspraak en is tot en met 11 maart 2024 digitaal te raadplegen via het vergadersysteem van de gemeenteraad (zoek op Notitie Reikwijdte en Detailniveau). De Notitie Reikwijdte en Detailniveau ligt in die periode ook ter inzage bij de afdeling Burgerzaken in het stadhuis van Almere, Stadhuisplein 1.

Schriftelijke inspraakreacties kun je sturen aan het college van B&W, Postbus 200, 1300 AE Almere.

Wat gebeurt er met je reactie?

De gemeente bundelt alle reacties en raadpleegt de wettelijke adviseurs. In deze fase zal ook de commissie voor de milieueffectrapportage om een advies worden gevraagd.

De adviezen van de wettelijke adviseurs en de inspraakreacties worden verwerkt in het OER. Het OER wordt later dit jaar als bijlage gevoegd bij de Ontwerp Omgevingsvisie. Ook daarop zal er de mogelijkheid zijn in te spreken.

Geschreven door