Oproep tot gebed moskeeën mag volgens de grondwet

Het spoeddebat over de versterkte gebedsoproep, die drie moskeeën in Almere vanaf 1 mei gaan doen, is op een teleurstelling uitgelopen voor de PVV en de VVD die het debat hadden aangevraagd.

Tijdens de raadsvergadering, die voor het eerst sinds weken weer eens in de raadzaal was, werd al snel duidelijk dat de meeste partijen niet tegen de versterkte gebedsoproep zijn. In totaal werden er vier moties ingediend die opriepen om het gebed via luidsprekers te verbieden of aan banden te leggen. Geen enkele motie werd gehaald.

Zo zagen onder andere de Partij voor de Dieren, GroenLinks, D66, PvdA, SP, NIDA, en Leefbaar Almere er niets in om de gebedsoproep via luidsprekers te verbieden of aan banden te leggen. Het CDA vindt de versterkte gebedsoproepen onwenselijk en ook de ChristenUnie is tegen: “Wij zijn er tegen omdat een geloofsbelijdenis wordt uitgesproken tijdens de oproep tot gebed”, legt Hans van Dijk van de ChristenUnie uit. “Dat vinden wij een essentieel verschil met het luiden van bijvoorbeeld kerkklokken.”

De D66-fractie is voor de versterkte gebedsoproep. “Het is een grondrecht dat je een gebedsoproep mag laten horen. Dat valt in dezelfde categorie als het luiden van kerkklokken”, legt Martine van Bemmel van D66 uit.

De Partij van de Arbeid vindt de discussie over het onderwerp zinloos. “Het gaat over acceptatie en het gelijkheidsbeginsel”, legt Erik Theunissen van de PvdA uit. “Het staat gewoon in de grondwet dat er vrijheid van godsdienst is en dat kunnen wij accepteren.”

Bron Omroep Flevoland

Geschreven door