Extra tegemoetkoming voor inwoners met plotselinge inkomensdaling

Almeerders die door corona noodzakelijke woonkosten niet meer kunnen betalen, kunnen een extra tegemoetkoming krijgen van de gemeente.

Hiervoor is de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK). TONK is een tegemoetkoming voor de vaste noodzakelijke woonkosten die u moet betalen (huur, hypotheek, gas, water en licht). TONK is tot 30 juni aan te vragen en kan met terugwerkende kracht ingaan vanaf 1 januari 2021.

TONK aanvragen

Wilt u meer weten over TONK? Of wilt u TONK aanvragen? Ga dan naar tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten TONK. Let op: u heeft DigiD nodig om deze ondersteuning aan te vragen.

Geschreven door