Voortgangsrapportage Actieplan Veiligheid 2019-2022 tweede helft 2020

Het college heeft de Voortgangsrapportage Actieplan Veiligheid 2019-2022 tweede helft 2020 vastgesteld en biedt een agendavoorstel aan de gemeenteraad aan om de rapportage te bespreken.

De voortgangsrapportage beschrijft de ontwikkeling van de criminaliteitscijfers in Almere en het uitgevoerde veiligheidsbeleid in de periode juli tot en met december 2020.

Het veiligheidsbeleid is erop gericht de criminaliteit en overlast in de gemeente tegen te gaan en de veiligheidsbeleving van inwoners te verbeteren. Als gevolg van de maatregelen tegen de tweede coronagolf nam de geregistreerde criminaliteit weer af. Het aantal misdrijven per 1.000 inwoners was in de tweede helft van 2020 2% lager dan in dezelfde periode van peiljaar 2017. Dat het aantal geregistreerde misdrijven niet sterker afnam werd vooral veroorzaakt door de grote stijging van online misdrijven.

Veel traditionele vormen van criminaliteit zoals woninginbraken, winkeldiefstal, verkeersmisdrijven en vernielingen namen wel af in de periode dat de coronamaatregelen weer strenger werden. Afgezet tegen het aantal inwoners ligt de geregistreerde criminaliteit in Almere al jaren lager dan gemiddeld in de grote steden.

Geschreven door