Coördinatie opvang Oekraïense vluchtelingen gaat over naar provincie Flevoland

Vanaf 1 april 2024 neemt provincie Flevoland, namens de zes Flevolandse gemeentes, de coördinatie en informatievoorziening voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen op zich. Op donderdag 28 maart ondertekenden de Commissaris van de Koning en wethouders vanuit de zes gemeentes daarom een samenwerkingsovereenkomst.

Op 24 februari jl. was het twee jaar geleden dat Rusland Oekraïne binnenviel. Direct na de start van deze oorlog, kwamen veel Oekraïense vluchtelingen naar Nederland. In Flevoland worden ongeveer 2.600 Oekraïners opgevangen. Deze opvang is geregeld in de tijdelijke wet ‘Opvang ontheemden Oekraïne’, die per 1 april 2024 in werking treedt. Het doel van deze wet is het creëren van een reguliere wettelijke basis voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne.

Coördinatie en informatievoorziening gaat naar provincie
Voorheen lag de verantwoordelijkheid voor de opvang voor ontheemden uit Oekraïne bij burgemeesters. Met het ingaan van de nieuwe wet verschuift deze verantwoordelijkheid naar de colleges van burgemeester en wethouders. De coördinatie en informatievoorziening werd door de Veiligheidsregio uitgevoerd, maar gaat nu over naar de provincie Flevoland.

Effectieve en efficiënte samenwerking
Het beleggen van de coördinatie en informatievoorziening bij de provincie Flevoland, kon rekenen op instemming van alle betrokkenen. Commissaris van de Koning Arjen Gerritsen: ‘De manier waarop wij in Flevoland invulling geven aan deze nieuwe wet is kenmerkend voor de goede samenwerking binnen onze provincie. Door de overdracht van de werkzaamheden dragen we als Provincie graag bij aan deze effectieve en efficiënte samenwerking in de opvang van Oekraïners.’

Geschreven door